• EIA
 • ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
 • ELEKTRO ODPAD
 • IPKZ/IPPC
 • OVZDUŠIE
 • ODPADY
 • VODNÉ HOSPODÁRSTVO
 • PREVÁDZKOVÁ DOKUMENTÁCIA
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 • 
  Spoločnosť REMAS Servis, s.r.o., je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 

  Už od svojho vzniku v roku 1999 poskytuje spoločnosť  REMAS Servis, s.r.o. služby pre celoslovensky pôsobiace spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví, finančné inštitúcie, ale i samosprávam .
  Zamestnanci spoločnosti pôsobia v oblasti životného prostredia už mnoho rokov, majú za sebou veľké množstvo odborných prác pre Ministerstvo životného prostredia SR, obce, združenia obcí, štátnu správu a samozrejme v neposlednej rade i pre podnikateľské subjekty.

  Hlavnými atribútmi poskytovania služieb je maximálna spokojnosť klienta a vysoká kvalita a odbornosť služieb,  za prijateľných finančných podmienok. Naším cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zabezpečenie bezstarostnosti pôvodcu odpadov.
  Či už sa jedná o odber všetkých druhov odpadov pôvodcu až po legislatívne zastrešenie v rámci OUTSOURCINGU životného prostredia. Komplexnosť je zabezpečovaná skúsenými odborníkmi v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd, geológie, stavebníctva, ekonomiky odpadového hospodárstva, triedeného zberu, energetiky, dopravy vrátane ADR, zhodnocovania odpadov a iných oblastí.

  REMAS Servis, s.r.o., pôsobí v rámci celého územia SR. Dôležitou prednosťou je komplexnosť ekologického servisu. Zabezpečuje i investičnú činnosť pri budovaní skládok odpadov, technologických zariadení na spracovávanie odpadov a pod.