0

Rokov na trhu

Už od začiatku nášho pôsobenia pracujeme v oblasti životného prostredia

0

Spokojných zákazníkov

Naším zákazníkom sa snažíme vždy vyjsť v ústrety a splniť každú ich požiadavku

0

Úspešných projektov

Nebojíme sa vám pomôcť ani s väčšími projektami

Spoločnosť REMAS Servis, s.r.o., je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie.


Už od svojho vzniku v roku 1999 poskytuje spoločnosť REMAS Servis, s.r.o. služby pre celoslovensky pôsobiace spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví, finančné inštitúcie, ale i samosprávam.
Zamestnanci spoločnosti pôsobia v oblasti životného prostredia už mnoho rokov, majú za sebou veľké množstvo odborných prác pre Ministerstvo životného prostredia SR, obce, združenia obcí, štátnu správu a samozrejme v neposlednej rade i pre podnikateľské subjekty.


Hlavnými atribútmi poskytovania služieb je maximálna spokojnosť klienta a vysoká kvalita a odbornosť služieb, za prijateľných finančných podmienok. Naším cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zabezpečenie bezstarostnosti pôvodcu odpadov.
Či už sa jedná o odber všetkých druhov odpadov pôvodcu až po legislatívne zastrešenie v rámci OUTSOURCINGU životného prostredia. Komplexnosť je zabezpečovaná skúsenými odborníkmi v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd, geológie, stavebníctva, ekonomiky odpadového hospodárstva, triedeného zberu, energetiky, dopravy vrátane ADR, zhodnocovania odpadov a iných oblastí.


REMAS Servis, s.r.o., pôsobí v rámci celého územia SR. Dôležitou prednosťou je komplexnosť ekologického servisu. Zabezpečuje i investičnú činnosť pri budovaní skládok odpadov, technologických zariadení na spracovávanie odpadov a pod.

Poskytované služby

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  IBAN SK6211000000002627430337
  SWIFT TATRSKBX
 • IČO 35 760 303
 • IČ DPH: SK2020221159
 • DIČ: 2020221159
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.